Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

nadis

Harukas 300 observation deck. Osaka, Japan.

nadis
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourheartbeat yourheartbeat
nadis
8044 9864 500
nadis
9390 60df

July 15 2018

4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viasilence89 silence89
nadis
4416 8dd1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaanisiowe aanisiowe
nadis
6731 2eee
nadis

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaMargheRita86 MargheRita86
nadis
5833 3f76
Reposted fromthetemple thetemple viasilence89 silence89
nadis
7066 7c86
Reposted fromkarahippie karahippie
nadis
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viaaanisiowe aanisiowe
nadis
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viayourheartbeat yourheartbeat

July 02 2018

nadis
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
nadis
1642 ff8f 500
Reposted fromsarazation sarazation viaaanisiowe aanisiowe
nadis
2305 804e
Reposted fromkarahippie karahippie
nadis
2466 fd45
Reposted fromcalifornia-love california-love
nadis
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
nadis
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viacalifornia-love california-love
nadis
7700 88d4 500
Reposted fromseaweed seaweed viamisspandora misspandora
nadis
6774 7a1c
Reposted fromBilet Bilet viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl