Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

nadis

January 30 2019

nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
nadis

November 10 2018

nadis
nadis
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaMargheRita86 MargheRita86
nadis
1025 596e
Reposted from0 0 viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
nadis
8231 7a1b 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
nadis
9236 7dcd
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMargheRita86 MargheRita86
nadis
nadis
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viaaanisiowe aanisiowe
nadis
9043 1c71 500

November 05 2018

nadis

November 04 2018

nadis
8295 dbd2
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaMargheRita86 MargheRita86
nadis
8291 e9f0 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaMargheRita86 MargheRita86
nadis
0215 46df 500
Reposted fromnonecares nonecares viaMargheRita86 MargheRita86
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl